Open Monumentendag

De belangrijkste taak van het Comité Open Monumentendag Wageningen is om monumenten onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Met dit doel voor ogen wordt jaarlijks de Open Monumentendag georganiseerd. U kunt die dag monumenten bezoeken die doorgaans de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. Rond deze openstellingen worden vaak extra activiteiten georganiseerd, die worden vermeld onder Programma.
Verslagen van de Open Monumentendagen van eerdere jaren kunt u hier vinden: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Het Comité publiceert daarnaast ieder jaar een boek of brochure, waarin het landelijk vastgestelde thema wordt toegespitst op de Wageningse situatie. Een lijst van deze uitgaven vindt u onder Publicaties. Ten slotte tracht het Comité haar doel te bereiken door middel van deze website.

Wie zijn wij?

Nadat in 1986 de landelijke stichting Open Monumentendag (omd.nl) tot stand kwam, werd in Wageningen een plaatselijk comité Open Monumentendag opgericht. Dit comité is een onderdeel van het gemeentelijk monumentenbeleid. De werkzaamheden zijn erop gericht de belangstelling van de burgers voor het Wagenings cultureel erfgoed te wekken en te onderhouden door het jaarlijks organiseren van een Open Monumentendag. Om onze activiteiten mogelijk te maken ontvangt ons comité jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg, naast secretariële ondersteuning door de assistent-archivaris van het Gemeentearchief, Petra Leenknegt. Het Comité bestaat verder uit een aantal enthousiaste vrijwilligers: Christiaan Begemann, Joost van den Brink, Jola Gerritsen (voorzitter), Max de Ruiter, Dries Stortenbeek, Mark Vogt en Elisabeth Zaayer.