Open Monumentendag

Open Monumentendag Wageningen 2020 afgelast

Dit jaarlijks terugkerende evenement, dat normaal gesproken plaatsvindt in het tweede weekend van september gaat in 2020 helaas niet door. Voor het eerst in 34 jaar geen openstelling van een keur aan monumenten en markante panden, en ook geen extra activiteiten rondom ons prachtige culturele erfgoed. Het comité Open Monumentendag Wageningen is zeer teleurgesteld dat het deze beslissing heeft moeten nemen. Maar gezien de laatste ontwikkelingen rond de verspreiding van het COVID-19 virus en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, vindt het comité het niet verantwoord om dit publieksevenement – zelfs niet in afgeslankte vorm, zoals aanvankelijk het plan was – plaats te laten vinden. We hopen u in 2021 weer in groten getale te kunnen ontvangen in de bijzondere monumenten die Wageningen rijk is. Uiteraard ook dan weer dankzij de enthousiaste inzet en belangeloze medewerking van de vele monumenteneigenaren en andere vrijwilligers.


Het doel van de Open Monumentendag Wageningen (OMDW) is het wekken en onderhouden van de belangstelling van burgers voor het Wagenings cultureel erfgoed. Elk jaar op de tweede zondag in september kan een breed publiek een aantal lokale monumenten bezoeken die doorgaans de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. In en om de opengestelde monumenten worden, waar mogelijk, ondersteunende activiteiten georganiseerd zoals rondleidingen, presentaties, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen. Dit alles rond een thema dat jaarlijks landelijk wordt bepaald.
De openingsavond vindt plaats op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendag van zondag.
Meer informatie over het thema, de opengestelde monumenten en de activiteiten van dit jaar vindt u onder Programma.
Verslagen van de Open Monumentendagen van eerdere jaren kunt u hier vinden: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Comité OMDW

Nadat in 1986 de landelijke stichting Open Monumentendag tot stand kwam, werd in Wageningen het plaatselijk comité Open Monumentendag Wageningen (OMDW) opgericht. Dit comité is onderdeel van het gemeentelijk monumentenbeleid. De belangrijkste activiteit van het comité is het jaarlijks organiseren van een Open Monumentendag.
Daarnaast publiceert het comité ieder jaar een boek of brochure, waarin het landelijk vastgestelde thema wordt toegespitst op de Wageningse situatie. Een lijst van deze uitgaven vindt u onder Publicaties.
Ook met deze website wil het comité de belangstelling voor het Wagenings erfgoed vergroten.
Om al die activiteiten mogelijk te maken ontvangt OMDW jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente, die tevens de assistent-archivaris van het Gemeentearchief, Petra Leenknegt, als secretaris ter beschikking stelt. Het Comité bestaat verder uit een aantal enthousiaste vrijwilligers: Joost van den Brink, Jola Gerritsen (voorzitter), Ingrid Luitse, Max de Ruiter, Dries Stortenbeek, Mark Vogt en Elisabeth Zaayer.