Open Monumentendag

Het doel van de Open Monumentendag Wageningen (OMDW) is het wekken en onderhouden van de belangstelling van burgers voor het Wagenings cultureel erfgoed. Elk jaar op de tweede zondag in september kan een breed publiek een aantal lokale monumenten bezoeken die doorgaans de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. In en om de opengestelde monumenten worden, waar mogelijk, ondersteunende activiteiten georganiseerd zoals rondleidingen, presentaties, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen. Dit alles rond een thema dat jaarlijks landelijk wordt bepaald.
De openingsavond vindt doorgaans plaats op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendag van zondag. Dit jaar is dat niet het geval.
Meer informatie over het thema, de opengestelde monumenten en de activiteiten van dit jaar vindt u onder Programma.
Het nieuws en verslagen van eerdere  Open Monumentendagen in Wageningen kunt u vinden in het Archief.

Comité OMDW

Nadat in 1986 de landelijke stichting Open Monumentendag tot stand kwam, werd in Wageningen het plaatselijk comité Open Monumentendag Wageningen (OMDW) opgericht. Dit comité is onderdeel van het gemeentelijk monumentenbeleid. De belangrijkste activiteit van het comité is het jaarlijks organiseren van een Open Monumentendag.
Daarnaast publiceert het comité ieder jaar een boek of brochure, waarin het landelijk vastgestelde thema wordt toegespitst op de Wageningse situatie. Een lijst van deze uitgaven vindt u onder Publicaties.
Ook met deze website wil het comité de belangstelling voor het Wagenings erfgoed vergroten.
Om al die activiteiten mogelijk te maken ontvangt OMDW jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente, die tevens de assistent-archivaris van het Gemeentearchief, Petra Leenknegt, als secretaris ter beschikking stelt. Het Comité bestaat verder uit een aantal enthousiaste vrijwilligers: Jola Gerritsen, Mark Korthof, Ingrid Luitse (voorzitter), Mark Vogt en Elisabeth Zaayer.