Aflevering 1

Gewelfkelder

In de eerste aflevering staat het oudst gebouwde monument van Wageningen centraal, de gewelfkelder aan het Bowlespark. Deze kelder maakte onderdeel uit van het kasteel van Wageningen.

Openstelling monument

De gewelfkelder bevindt zich naast Museum de Casteelse Poort, Bowlespark 1A. De kelder is beperkt toegankelijk. Openstellingen worden doorgaans via lokale media bekend gemaakt.

Foto van de gewelfkelder van het kasteel van Wageningen

In Museum de Casteelse Poort is een permanente expositieruimte ingericht met de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners. Deze expositie is te bekijken tijdens de openingstijden van het museum.

Publicaties OMDW

De gewelfkelder is in verschillende publicaties van ons comité besproken:

  • 1992 Monumenten in Wageningen, Verdedigingswerken; drs. C.S.A. baronesse van Wijnbergen.
  • 1994 Monumenten in Wageningen, Van kasteel tot villawijk, van melkpad tot woonbuurt. Geschiedenis van het Bowlespark en van de leerlooiershuisjes aan het Spijk; C.D. Gast en M.E. de Ruiter.
  • 2000 Schoon water; Anette van Dijk, Marieke Laverman, Jörg Soentgerath, Ivo Jansen.
  • 2004 Zeven eeuwen vesting Wageningen. De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden; C.D. Gast.
  • 2013 Gebouwen van gezag. 750 jaar monumenten van macht en pracht in Wageningen; Piet Aben, Carleen van den Anker, Jack Bogers, Jean Gardeniers, Kees Gast, Wim Heijman, Petra Leenknegt.
  • 2015 Kunst & ambacht. Open Monumentendag 2015 11-13 september.

Artikelen over het Kasteel van Wageningen

Smals, L.J. & J.H. Soentgerath (1998). Het kasteel van Wageningen. Castellogica nr III (1998)1.

Schut, P. (2015). Het kasteel van Wageningen. Gepubliceerd op: www.peter-schut.nl.