1,7 miljoen euro van BankGiro Loterij

Open Monumentendag ontvangt 1,7 miljoen euro van BankGiro Loterij

Stichting Open Monumentendag ontvangt 1,7 miljoen euro van de BankGiro Loterij, verspreid over een periode van vijf jaar. Dit werd bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dat plaatsvond op 3 februari in het Tropenmuseum in Amsterdam. Het evenement krijgt vanwege deze steun voortaan de naam BankGiro Loterij Open Monumentendag. De toekomst van het grootste erfgoed evenement is nu voor jaren verzekerd.

De toekenning van de BankGiro Loterij maakt het mogelijk de bestaande Open Monumentendag te verbreden en te verdiepen, waardoor Nederlanders het hele jaar door kunnen genieten van alle soorten erfgoed in ons land. Stichting Open Monumentendag wil samen met een breed scala aan erfgoedorganisaties deze grote potentie van het tweedaagse evenement benutten om Nederland nog meer beleving te geven als het gaat om hún culturele erfgoed. Door een verdere uitbreiding van de openstelling van monumenten, het organiseren van verrassende activiteiten én een verbeterde communicatie en marketing van het evenement, wordt de impact van de Open Monumentendag vergroot.

300 gemeentelijke comités
De landelijke Stichting Open Monumentendag, die verantwoordelijk is voor de landelijke coördinatie van de Open Monumentendag, doet dit samen met circa 300 comités en vele vrijwilligers in het hele land. Met een bezoekersaantal van rond het miljoen is de Open Monumentendag een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Met de toezegging van het bedrag van de BankGiro Loterij is de stichting in staat het evenement ook de komende jaren landelijk te organiseren, samen met het Nationaal Restauratiefonds en andere fondsen (Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Mondriaan Fonds), met provincies, en dit jaar ook met een extra bijdrage van het Ministerie van OCW (via het Fonds voor Cultuurparticipatie). Van het bedrag wordt niet alleen de Open Monumentendag georganiseerd maar ook regionale monumentendagen.

Met elkaar
Voorzitter van de Stichting Open Monumentendag Roland van Schelven is dolblij. “Met de bijdrage van de BankGiro Loterij is de toekomst van het evenement nu echt veiliggesteld. Na een onzekere periode vanwege het wegvallen van sponsoring, zijn we met allerlei partijen gaan praten en dat heeft geresulteerd in resultaat. Iedereen doet nu mee, overheden, fondsen, en nu ook de BankGiro Loterij. Dit doen we samen met de hele monumentensector, met al die partijen die de monumenten in Nederland beheren en behouden. Met elkaar gaan we vol vertrouwen niet alleen de komende 30ste Open Monumentendag tegemoet, maar ook vele edities daarna. Zodoende kunnen de mensen in heel Nederland van monumenten blijven genieten.

Loterijpartners
De symbolische cheque werd op 3 februari in ontvangst genomen door Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, die als vaste partner van de BankGiro Loterij de aanvraag voor de extra trekking mede heeft mogelijk gemaakt. De aanvraag werd ondersteund door de loterijpartners BOEi en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Open Monumentendag van 2016 vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. Deze 30ste Open Monumentendag staat in het teken van Iconen en symbolen.

Foto: Marieke van Schaik, managing director van de BankGiro Loterij, omringd door (vlnr): Edith den Hartigh, directeur Stichting Open Monumentendag, Roland van Schelven, voorzitter Stichting Open Monumentendag, Nicole Bakker, adjunct-directeur De Hollandsche Molen, Leo Endedijk, directeur De Hollandsche Molen. (foto: Roy Beusker Fotografie).