Programma 2011

Open Monumentendag 2011

2011
2011

In 2011 werd met het thema ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ de aandacht gevestigd op de herbestemming van gebouwen en terreinen. Deels vanwege de concentratiebeweging naar de Campus die door de Universiteit was ingezet, dienden zich in Wageningen diverse herbestemmingslocaties aan. Er was veel aandacht voor de herbestemming van Hinkeloord, voor het in 1992 gesloten voetbalstadion werden allerlei plannen ontwikkeld en de verbouwing van steenfabriek De Plasserwaard was eveneens actueel. Deze en nog een heel aantal kleinere objecten zijn uitgebreid gedocumenteerd in het rijk geïllustreerde boek ‘Wageningse gebouwen herbestemd; het bewaren van het verhaal’. Een gedegen inleiding door Maarten van den Wijngaart (Monumentenambtenaar voor de gemeente Wageningen) voorzag het boek van de nodige theoretische achtergrond.
De boekpresentatie vond plaats in het Stadion van FC Wageningen, in samenwerking met BOEi (Nationale maatschappij tot Behoud Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed). In de voorafgaande week werd een thema-avond over Herbestemming en Behoud door ontwikkeling georganiseerd in de Bblthk. In het Forum zaten Michiel Uitdehaag (wethouder Wageningen), Arno Boon (BOEi), Eisse Ebbeling (gebouwen en terreinen WUR), Peter Groot (Departement Tijdelijke Ordening) en Henk ten Hoor (makelaar). Jelle de Gruijter was gespreksleider.
In museum De Casteelse Poort werd een expositie ingericht met schilderijen, foto’s, maquettes en bouwtekeningen van de diverse locaties.