Openingsavond 2018

Vrijdag – Openingsavond

De Aula
De Aula

Vrijdagavond 7 september bent u van harte welkom om de openingsavond van Open Monumentendag Wageningen 2018 bij te wonen in de Aula van Wageningen University & Research.

Aula, Generaal Foulkesweg 1, 6703 BG Wageningen. De toegang is gratis. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Programma

Aanvang programma: 20.15 uur

• Officiële opening Open Monumentendag Wageningen 2018 en aanbieding van de publicatie ‘Van clusters tot Campus: Ruim een eeuw bouwen voor de Wageningse universiteit’ aan burgemeester Geert van Rumund en een vertegenwoordiger van Wageningen University & Research

• Gesproken column door columnist Klaas de Vries

• Stadsdichter Ivanka de Ruijter

• ‘Van universiteitskwartier naar campus in Wageningen, Utrecht en Nijmegen’, een voordracht van stedenbouwkundige Paul Kurstjens

• Concertorganist Gonny van de Maten bespeelt tijdens de avond het monumentale orgel uit 1852

• Afsluiting met borrel en muzikaal optreden van de Ceresband, ‘s lands oudste Studenten Jazz- en Dixielandorkest

Tevens mogelijkheid om onze publicatie ‘Van clusters tot Campus: Ruim een eeuw bouwen voor de Wageningse universiteit’ aan te schaffen.


Publicatie Open Monumentendag Wageningen 2018

Van clusters tot Campus

Tijdens de openingsavond op vrijdag 7 september in de Aula wordt de 27e publicatie van het Comité Open Monumentendag Wageningen gepresenteerd. Dit 128 pagina’s tellend boekwerk is geschreven door Carleen van den Anker, Kees Gast, Bob Kernkamp en Petra Leenknegt.

Deze publicatie biedt een rijk overzicht van de vele onderwijsgebouwen die voor en door de Wageningse universiteit en haar rechtsvoorgangers zijn gebouwd, bewoond, gebruikt, weer verlaten, verkocht of gesloopt. Soms zijn het monumenten, vaak – terecht of ten onrechte – niet.

De WUR had en heeft gebouwen in en om de stad, gegroepeerd in zeven clusters, maar concentreert haar bezigheden sinds een aantal jaren op de Campus. Deze cluster-indeling is aangehouden in het boek, dat achtereenvolgens Bassecour/Herenstraat, Duivendaal, de Berg, de Dreijen, Kortenoord, de Leeuwenborch en de Campus belicht. Tevens komt aan de orde dat in de loop van deze ruim honderd jaar al eerder wensen en ideeën leefden voor het inrichten van een campus.

Sinds het prille begin in het Bassecour aan de Heerenstraat (dan nog met dubbel e) is de universiteit enorm gegroeid qua aangeboden studierichtingen en aantallen studenten. Voor al dat uitdijende onderwijs en onderzoek was steeds meer ruimte nodig in de vorm van gebouwen en proefvelden. De universiteit creëerde daarbij in en om de stad een indrukwekkend en steeds gevarieerder architectonisch oeuvre.

Dit overvloedig geïllustreerde boek belicht zowel de architectonische als de cultuurhistorische kant van het verhaal. Maar bovenal laat het zien hoe de universiteit al meer dan een eeuw nauw met Wageningen verbonden is en welk een monumentale rijkdom dat heeft opgeleverd. Het koesteren meer dan waard.

Extra levendig wordt het geheel door acht ‘oral history’ verhalen van mannen en vrouwen die een speciale band hebben met een bepaald gebouw.


Ons blijft natuur als wonder boeien

‘Ons blijft natuur als wonder boeien’
Dat tegelde men aan de muur
Men regelde lucht, licht, temperatuur
En schonk een huis aan het mirakel.

Wie er door glas van de Noordkas
Of door de wieberraampjes keek
Zag al dat wonder op de kweek
Met een professor aan het roer.

De banken kromden om hem heen
Om zijn verslagen van natuur
En eensgezind, als om een vuur
kromden studenten mee.

Een bolwerk voor verwondering
Waar ondanks alle apparatuur
Het wonder op de lange duur
Ons nooit te vatten leek.

Ze groeide groots en veel te groot
En had nog groter voor de boeg
Eén monument was niet genoeg
Het huis was veel te klein.

Nu wortelt de herinnering
Er groeide wijsheid langs de muur:
Zij blijft ons boeien, de natuur
En huist op vele plekken.

Ivanka de Ruijter
stadsdichter van Wageningen

Ter gelegenheid van Open Monumentendag Wageningen 2018
met als thema ‘100 jaar WUR’